Hemtjänster - Massor med hemtjänst

Hemvård och hemtjänst styrs av lagar

Hemtjänstlagen

Kommunernas skyldighet gällande hemtjänst styrs utifrån ett antal lagar som kommunerna måste uppfylla. De lagar som gäller för hemtjänst är Socialtjänstlagen, SoL, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS respektive Hälso- och sjukvårdslagen, HsL. I kommunen är det socialtjänsten som avgör respektive individs tilldelning av önskad hemtjänst.

Efter att socialtjänsten fattat beslut om vilken hemtjänst respektive individ ska få så tas en arbetsplan fram i samråd mellan individen och en så kallad hemtjänstgrupp. Finns behov av kvalificerad medicinsk hjälp bestäms insatserna av ansvarig läkare eller behörig sjuksköterska.

Konflikter

Lag om Hemtjänst

Det kan vara svårt för hemtjänsten att leva upp till alla lagar. Som exempel kan nämnas att i Socialtjänstlagen står det att personal inte kan neka till att arbeta i rökiga miljöer men alla arbetstagare har rätt till en sund arbetsmiljö. Detta leder ofta till att rökare får något mindre engagerad hemtjänstpersonal om de inte röker själva.

Det är också svårt att undvika positiv särbehandling eftersom om en individ är trevlig och därmed omtyckt av hemtjänsten så visar forskning på att de får mer utförd hemtjänst än de individer som inte är trevliga.


Intressant om hemtjänst

Här kan Du finna mycket intressant information och relevant fakta om hemtjänster men även en hel del kul gällande hemtjänst.Meny - Hemtjänster
Till förstasidan på www.hemtjänster.seHögst upp på sidan om hemtjänsterLängst ned på sidan om hemtjänst
Med RUTUtan RUTFöretagNyheter