Hemtjänster - Massor med hemtjänstA--0A-EX - EX - U2-0

Hemtjänster som går att göra RUT-avdrag

Hemtjänster som går att göra RUT-avdrag

Det finns många olika hemtjänster som du får göra RUT-avdrag för. RUT står ju för Rengöring, Underhåll och Tvätt och i detta kan väldigt många olika hemtjänster ingå.

Dock så ingår ej reparation och underhåll vilka är ROT-tjänster. Nedan är listan på de vanligaste förekommande hemtjänsterna enligt statistiken som förekommer i deklarationen.

H-EX - EX - U2-1 Hemtjänst med godkänt RUT-avdrag
 • Altanrengöring - Rengöring av altan är en hemtjänst som är berättigad till RUT-avdrag.
 • Badrum - Städning av badrum så som rengöring av badkar, dusch, toalett mm räknas som hushållsnära hemtjänst och är avdragsgill.
 • Barnpassning - Barnpassning är en hemtjänst som man både får och inte får dra av. Är tjänsten är i nära anslutning till hemmet och vardagslivet så som barnpassning i bostaden, läxhjälp, lämning och hämtning från dagis och skola är hemtjänsten avdragsgill.
 • Byggstädning - Byggstädning klassas som vanlig städning och är berättigad RUT-avdrag.
 • Dammsugning - Dammsugning är en del av städning som räkans till godkända avdragsbara hemtjänster.
 • Dammtorkning - Dammtorkning får man göra skattereduktion för som andra RUT-tjänster i hemmet.
 • Diskning - Diskning är en hemtjänst som är godkänd för RUT-avdrag.
 • Flyttstädning - Flyttstädning och inflyttningsstädning är en hemtjänst som är klart godkänd för RUT-avdrag.
Hemtjänst som berättigar RUT-avdrag
 • Föräldrahjälp - Liksom barnpassning är hemtjänster som utförs åt föräldrarna i deras hem godkända för RUT-avdrag. För ROT-avdrag är dock kravet att den så gör avdraget äger bostaden.
 • Fläktrengöring - Fläckrengöring och avtorkning är hemtjänster som ger rätt till skattereduktion.
 • Fönsterputsning - Fönsterputsning räknas till godkända hemtjänster även om det behöver specialutrustning.
 • Förrådsstädning - Förrådsstädning är godkänt för RUT-avdrag.
 • Garderobsstädning - Städning av garderober och förvaringsutrymmen är godkända tjänster i hemmet beträffande RUT.
 • Garagestädning - Garagestädning är liksom förrådsstädning hemtjänster som är godkända för skattereduktion.
 • Gardinuppsättning - Nedtagning, tvättning och uppsättning gardiner, persienner eller markiser ger rätt till RUT-avdrag under förutsättning att tjänsten är utfört i hemmet.
 • Gräsmatta - Klippning av gräsmatta är en hemtjänst som diskuterades tidigare men den är tillåten för RUT-avdrag.
 • Golvmoppning - Moppning av golv är godkänt för avdrag.
 • Häckklippning - Häckklippning och gräsklippning klassas som hemtjänster du får göra RUT-avdrag för.
H-EX - EX - U2-2
  Hemtjänst med RUT-avdrag
 • Hyresrätt - För hemtjänster i hyresrätt gäller samma avdragsvillkor och allt annat boende gällande RUT-avdrag. Inga ROT-avdrag är dock godkända i hyresrätter.
 • Hämtning av barn - Lämning och hämtning av barn på dagis, fritids, skola eller annan fritidsaktivitet är arbetskostnaden för hemtjänsten avdragsgill enligt RUT, dock så är kostnaden för transporten ej avdragsgill så som taxi eller buss.
 • Kommunala bolag - Hemtjänster som köps från kommunen ger ej rätt till RUT-avdrag. Om hemtjänster som köps från kommunala bolag kan dock ge rätt till RUT-avdrag under förutsättning att ersättningen till det kommunala bolaget är marknadsmässig.
 • Läxläsning - Läxläsning är en hemtjänst som är tillåten enligt RUT-avdraget om den inte kräver specialistkompetens som en normalt ej finns tillgänglig i hemmet.
 • Matlagning - RUT-avdrag är tillåtet för matlagning som utföres i hemmet eller andra hemtjänster av liknande karaktär så som t.ex. grillning.
 • Ogräsrensning - Att rensa ogräs räknas som hushållsnära tjänst.
 • Putsning av matsilver - Putsning av matsilver räknas som städning och den hemtjänsten är tillåten enligt RUT.
 • Mossbekämpning - Även om mossbekämpning utförs sällen och utomhus har den blivit en godkänd hemtjänst.
 • Nattvak - Avdrag för nattvak kan ges under förutsättning att det är ett hjälparbete som skulle kunna utföras av någon i ett normalhushåll och att man inte får statligt eller kommunalt bidrag för detta.
 • Radonsanering - Radonsanering så som installation av fläktar eller ombyggnad ger rätt till ROT-avdrag för arbetskostnadens del.
 • Snöskottning - Hemtjänster av typen snöskottning som sker på tomten eller på hustak, garagetak, balkong ger rätt till RUT-avdrag. Borttagning av istappar, även om de kräver specialistkompetens är godkända för skattereduktion.
 • Städning - Städning av hemmet är den vanligaste tjänsten och har rätt RUT-avdrag. Även medges avdrag för tjänsten i bostäder som hyrs kortare eller längre tid, så som sommarstugor eller fjällstuga. Flyttstädning är också en form av hemtjänst som är godkänd.
 • Taktvättning - Taktvätt är inte en hemtjänst som man kan göra RUT-avdrag för men taktvättning är godkänd för skattereduktion via ROT-avdraget.
 • Tvättning - Tvättning som utförs i hemmet eller i gemensam tvättstuga är en hemtjänst som ger rätt till RUT-avdrag.
 • Trappstädning - Trappstädning är en godkänd hemtjänst som är berättigad skatteavdrag om trappan befinner sig i bostaden. Trappor som finns i gemensamma trapphus finns ej i bostaden.
 • Trädgårdsarbete - Trädgårdsarbete i form av arbete som normalt skulle kunna utföras av någon i hemmet är en hemtjänst som är godkänd för RUT-avdrag. Om det krävs specialistkompetens eller utrustning får dock inget avdrag göras.
 • Utlandsboende inom EU - Hemtjänster i bostaden för den som bor inom EES kan ge rätt till RUT-avdrag. För att man ska få en skattereduktion krävs dock att man betalar kommunal eller statlig inkomstskatt i Sverige.
J-EX - EX - U2-3

Intressant om hemtjänst

Här kan Du finna mycket intressant information och relevant fakta om hemtjänster men även en hel del kul gällande hemtjänst.Meny - Hemtjänster
Till förstasidan på www.hemtjänster.seHögst upp på sidan om hemtjänsterLängst ned på sidan om hemtjänst
Med RUTUtan RUTFöretagNyheter